DISCLAIMER NL

The|Tides Wellness, KvK 61076236, hierna benoemt als TTW, verleent u hierbij toegang tot de website www.thetideswellness.com.

TTW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

TTW spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.thetideswellness.com aangeboden informatie en producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie en producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TTW.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.thetideswellness.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.thetideswellness.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TTW nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TTW.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TTW behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

DISCLAIMER EN

The|Tides Wellness, Chamber of Commerce 61076236, hereinafter referred to as TTW, hereby grants you access to the website www.thetideswellness.com.

TTW reserves the right to change the content or remove parts at any time without being required to notify you. TTW makes every effort to update and/or supplement the content of the Website as often as possible. Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect.

The information and products offered on www.thetideswellness.com are offered without any form of guarantee or claim to correctness. These information and products may change at any time without prior notice from TTW.

In particular, all prices on www.thetideswellness.com are subject to typing and programming errors. No liability is accepted for the consequences of such errors. No agreement is formed on the basis of such errors. TTW can never accept liability for hyperlinks to websites or services of third parties included on www.thetideswellness.com.

All intellectual property rights regarding these materials belong to TTW.

Copying, distribution and any other use of these materials is not permitted without written permission from TTW, except and only to the extent provided otherwise in regulations of mandatory law (such as the right to quote), unless otherwise indicated for specific materials.

This disclaimer may change from time to time.

DISCLAIMER NL

The|Tides Wellness, KvK 61076236, hierna benoemt als TTW, verleent u hierbij toegang tot de website www.thetideswellness.com.

TTW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

TTW spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.thetideswellness.com aangeboden informatie en producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie en producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TTW.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.thetideswellness.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.thetideswellness.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TTW nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TTW.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TTW behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

DISCLAIMER EN

The|Tides Wellness, Chamber of Commerce 61076236, hereinafter referred to as TTW, hereby grants you access to the website www.thetideswellness.com.

TTW reserves the right to change the content or remove parts at any time without being required to notify you. TTW makes every effort to update and/or supplement the content of the Website as often as possible. Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect.

The information and products offered on www.thetideswellness.com are offered without any form of guarantee or claim to correctness. These information and products may change at any time without prior notice from TTW.

In particular, all prices on www.thetideswellness.com are subject to typing and programming errors. No liability is accepted for the consequences of such errors. No agreement is formed on the basis of such errors. TTW can never accept liability for hyperlinks to websites or services of third parties included on www.thetideswellness.com.

All intellectual property rights regarding these materials belong to TTW.

Copying, distribution and any other use of these materials is not permitted without written permission from TTW, except and only to the extent provided otherwise in regulations of mandatory law (such as the right to quote), unless otherwise indicated for specific materials.

This disclaimer may change from time to time.